Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre az alábbi feltételekkel:

Szervezet adatai:

Neve: Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány

Székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 7.

Bankszámlaszám: 10404072-50526550-78501001

Telefonszám: +36 20 490 9609

E-mai cím:  info@bozsialapitvany.hu

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 6191

Adószám: 18156429-1-42

Általános Szerződési Feltételek módosítása:

A Dr. Bozsi Mihály Vízilabda Utánpótlás Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása jelen honlapon történő közzétételkor lép hatályba.

Fizetési mód:

A vásárló a támogatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor. A bankkártyás fizetés esetén a támogatás megrendelése után a Támogató a támogatás ellenértékét a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki.

A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szervezetünk nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

Panaszkezelés:

Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk.

Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

Elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail:nfh@nfh.hu